SQ9FCB 161AZ77 Motorbike Military Ham Radio APRS Motocykl Militarny Krakow Podgorze Krzemionki
SQ9FCB 161AZ77 -- 73 for all ! QTH KRAKOW PODGORZE POLAND loc JO90XB freq 26,425 USB or PMR 3.14 (446,03125MHz ctcss 107,2) KANAL TURYSTYCZNY MALOPOLSKA

MOJE AKTUALNE QTH

sq9fcb kontakt 161az77 krakow radio malopolska